Truyện Tu Chân Ngàn Năm Trở Về (Ưu Thương Trung Đích Đậu Tỉ)

Tu Chân Ngàn Năm Trở Về

Tu Chân Ngàn Năm Trở Về

Tác giả:
Ưu Thương Trung Đích Đậu Tỉ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trở lại ba ngàn năm
Mới nhất:
Rất nhiều năm về sau ( Kết cục ) (2 tuần trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 30 người đánh giá
Tung hoành vũ trụ ba ngàn năm, bại tận vô số cao thủ, uy chấn mấy trăm tinh hệ, một lời có thể định ức vạn sinh linh chi sinh tử, được vinh dự Tu Chân giới thứ nhất ma đầu Huyết Sát Ma Quân Tần Bá Thiên, trùng sinh về tới Địa Cầu.....

Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành.

Thoát thân dao sắc nơi, giết người trong hồng trần.

Quyển sách mặc dù trang bức, nhưng cũng không phải là vô não trang bức, mời kiên nhẫn nhìn thấy Chương 60:, phải có không tầm thường địa phương.