Truyện Tu Chân Đô Thị Diễn Đàn (Ngốc Đến Quá Rõ Ràng)

Tu Chân Đô Thị Diễn Đàn

Tu Chân Đô Thị Diễn Đàn

Tác giả:
Ngốc Đến Quá Rõ Ràng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lừa đảo diễn đàn
Mới nhất:
Chương 288: Kỳ Nữ Kỳ Phụ (1 tuần trước)

Đánh giá

8
Đã có 1 người đánh giá
Đô thị tu chân diễn đàn giới thiệu tóm tắt:

Đã từng toàn quốc thủ phủ cháu quay về người nghèo hàng ngũ

Không cẩn thận mở ra lừa đảo phát tới mạng lưới đứng diễn đàn, phát hiện bên trong hảo hữu tất cả đều là trong truyền thuyết lão đại. . . . .

Ngày hôm nay, có người chịu đến không công bằng đối xử, mời tới diễn đàn gửi thư, gây nên xã hội quan tâm.

Diễn đàn đại hiệp giúp ngươi đỗi hắn. . . . .