Truyện Trường Học Tu Tiên Võ Thần (Thiên Sơn Kiếm Chủ)

Trường Học Tu Tiên Võ Thần

Trường Học Tu Tiên Võ Thần

Tác giả:
Thiên Sơn Kiếm Chủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:: Thấy việc nghĩa hăng hái làm
Mới nhất:
Chương 168:: Kết thúc (2 năm trước)

Đánh giá

Thiếu niên Lục Diêu, thân mắc tiên thiên tính bệnh tim, tại sắp chết thời điểm cơ duyên xảo hợp di thực một viên thần kỳ trái tim, quả tim này ở đây lấy một vị sống vô số kỷ nguyên lão thần tiên