Truyện Trùng Sinh Chi Thần Hồn Đỉnh Đạo (Vương ·King)

Trùng Sinh Chi Thần Hồn Đỉnh Đạo

Trùng Sinh Chi Thần Hồn Đỉnh Đạo

Tác giả:
Vương ·King
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần hồn song sinh
Mới nhất:
Chương 20: Mắng ai đây? (4 tháng trước)

Đánh giá

Vạn năm trước, Ma Đế bị tiểu nhân hãm hại chết thảm, nguyên thần câu diệt, vĩnh sinh Luân Hồi.

Vạn năm về sau, Thần Ma cùng tồn tại, Vĩnh Hằng thế giới mở ra, Ma Đế tham đạo tu luyện, luyện đến bất tử chi thân, thành tựu Võ Tôn Đại Đế Hồn Thiên Đế chi vị.

Mười sáu năm về sau, Hồn Thiên Đế trùng sinh, thiên phú huyết mạch thức tỉnh.

Thiếu niên Lâm Phàm, đến nguyên thần truyền thừa, luyện hóa chân thân, đến Bất Tử Thần Hồn Nghịch Thiên Chi lực, từng bước một đạp phá Chư Thiên Vạn Giới.