Truyện Trùng Hoảng (Đường Thố Vu)

Trùng Hoảng

Trùng Hoảng

Tác giả:
Đường Thố Vu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mưa đỏ - Quái trùng
Mới nhất:
Chương 355: Không phải kết thúc kết thúc (chương cuối ) (1 tuần trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 44 người đánh giá

Một trận mưa, mở ra diệt thế mở màn.

Một con côn trùng, mai phục vô tận khả năng.

Hắn ở trùng triều trong xuyên qua, tại thời khắc sinh tử đi lại, mắt thấy một mảnh tốt đẹp điêu linh, phương minh loạn thế cần lôi đình mà không phải là quang minh!