Truyện Trùm Đồ Cổ (Khoai Lang Chấm Đường Trắng)

Trùm Đồ Cổ

Trùm Đồ Cổ

Tác giả:
Khoai Lang Chấm Đường Trắng
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần bí cổ ngọc
Mới nhất:
Chương 1900: Hồng Mông ý chí (đại kết cục) (8 tháng trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 9 người đánh giá
Đại Hưng hiệu cầm đồ học đồ Tiết Thần, trời xui đất khiến đạt được một viên thần bí màu đen cổ ngọc, có giám định đồ cổ năng lực. Từ đây, tiểu học đồ bắt đầu giả heo ăn thịt hổ lữ trình, một đường nghiền ép các loại đại sư, cuối cùng thành một đời truyền kỳ

Truyện đã full. Main bá khí, lý trí.

Mình sẽ post trong vòng 2 tuần, mỗi ngày tầm trăm chap.