Truyện Trực Bá Ở Giữa Thần Hào (Gia môn xấu)

Trực Bá Ở Giữa Thần Hào

Trực Bá Ở Giữa Thần Hào

Tác giả:
Gia môn xấu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Nữ MC cười
Mới nhất:
Chương 319: Thật lớn một ngôi nhà (5 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Tiến tới thanh niên Lục Dung thu được nhất cái Thần Hào tài khoản!

Tại Trực Bá bình đài, hắn là thần tài, là đại ca!

Tại thế giới hiện thực, hắn cố gắng muốn kiếm tiền!

Tại thu được cái này thần bí tài khoản về sau, Lục Dung cảm thấy mình nhất định phải cải biến.

Ít nhất, để cho mình qua giàu có!

Thận trọng đi mở mang cái này tài khoản.

Thẳng đến có nhất thiên thành vì một cái chân chính Thần Hào!