Truyện Trụ Vương Giá Lâm Chi Quát Tháo Phong Thần (Liễu Liễu Nhi Lập)

Trụ Vương Giá Lâm Chi Quát Tháo Phong Thần

Trụ Vương Giá Lâm Chi Quát Tháo Phong Thần

Tác giả:
Liễu Liễu Nhi Lập
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Một đoạn Hồ Lô Căn
Mới nhất:
Chương 1450: Ngươi cần cho vạn dân một câu trả lời! (3 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 12 người đánh giá
Truyền thuyết, trước khi khai thiên tịch địa, ngũ đại linh căn tồn tại ở trong đó, Hỗn Độn Thanh Liên, Bàn Đào Thụ, Nhân Sâm Quả Thụ, Bồ Đề Thụ cùng Luân Hồi Hồ Lô Căn;

Cũng có truyền thuyết, hỗn độn bạn sinh tứ đại linh căn, Luân Hồi Hồ Lô không tồn tại ở thế gian.

Một căn Hồ Lô Căn không rõ, mang theo một cái thiên tài lĩnh vực gen đến từ thế giới tương lai, xuyên qua Phong Thần thế giới trở thành Thương Trụ Vương.

Ngươi có tiên đạo pháp thuật di sơn đảo hải, trẫm có diệu toán thần cơ lôi kéo khắp nơi.

Ngươi có tiên gia pháp bảo quỷ dị khó lường, trẫm có vũ khí khoa học kỹ thuật vô kiên bất tồi.

Ngươi lại mở ra pháp lực địa thủy phong hỏa, trẫm có tên lửa đạn đạo chiến lược hủy thiên diệt địa.

Ngươi chuyển thiên địa linh khí thành tựu luyện khí sĩ, trẫm dựa vào gen giải mã chế tạo dị năng binh.

Ngươi khai sơn lập giáo truyền thụ thành tiên diệu thuật, trẫm cả nước trên dưới cùng học ba ngàn chi đạo.

...

Ngươi mưu đồ thiên hạ, đánh cắp thiên đạo khí vận, trẫm chim sẻ núp ở sau, độc chưởng càn khôn vạn vật; mặc cho ngươi pháp lực vô biên, trẫm một tay che trời.

✎ Main mang theo trí não của thế giới tương lai do main chế ra, xuyên qua « Phong Thần Diễn Nghĩa » trở thành Thọ Vương. Dần dần rồi main trở thành Trụ Vương. Main ủ mưu tính kế muốn thoát khỏi kết cục thê thảm của Trụ Vương, thay vận đổi mệnh, tranh thiên đoạt địa, mưu đoạt tạo hóa nhất kiếp phong thần. Thành tựu của main như thế nào thì mời mọi người đón đọc.

⌚ Truyện hiện tại ra được hơn 1800 chương.

✱✱✱ KHO TRUYỆN CONVERT CỦA NGAYTHODNG
http://readslove.com/truyen-dang-boi/90213