Truyện Trọng Sinh Xuyên Việt Giả (Vô Vũ Lạc Hạ)

Trọng Sinh Xuyên Việt Giả

Trọng Sinh Xuyên Việt Giả

Tác giả:
Vô Vũ Lạc Hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Cổ Kiếm Kỳ Đàm
Mới nhất:
Chương 418: Tiểu tinh linh (1 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 8 người đánh giá
Đến hệ thống Lâm Thiên bước lên cướp đoạt chư thiên con đường, giành cơ duyên, đúc thành bất hủ!

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thần Ấn Vương Tọa, Super Seminary, League of Legends, Đấu La Đại Lục, Tây Du Ký, chư thiên vạn giới đều chờ đợi hắn thăm dò, nhưng mà này tất cả còn phải từ Cổ Kiếm Kỳ Đàm bắt đầu.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰


⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰