Truyện Trọng Sinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu (Sợ Lạnh Hỏa Diễm)

Trọng Sinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu

Trọng Sinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu

Tác giả:
Sợ Lạnh Hỏa Diễm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Linh hồn dung hợp
Mới nhất:
Chương 458: truyện này à truyện nào !!! (4 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 19 người đánh giá
: Đế Hồn Châu, một viên dung hợp trên trăm cái cổ đại Đế Hoàng linh hồn ký ức trân bảo hiếm thế .

Có y thuật tuyệt đại Viêm Đế Thần Nông, có phách khí tuyệt luân Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng, có mưu lược vô song Ngụy Vũ Đế Tào Tháo, có Vũ Tôn danh xưng là Tuyên Nhân Đế Đoàn Dự, thậm chí còn có thi từ song tuyệt Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục vân vân.

Khương Húc báo thù thất bại mà chết, linh hồn ngoài ý muốn cùng Đế Hồn Châu hòa làm một thể, không ngừng thu được Đế Hồn Châu bên trong tất cả cổ đại Đế Hoàng linh hồn ký ức truyền thừa, đồng thời tại Đế Hồn Châu dưới sự trợ giúp, xuyên qua thời không nghịch thiên trọng sinh .

Sống lại trước, Khương Húc là một cái không học vấn không nghề nghiệp, ngu muội vô tri ăn chơi trác táng, cuối cùng chọc cường địch đồng thời liên lụy phụ thân rơi vào lao ngục tai ương, bệnh nặng mà chết .

Sau khi sống lại, Khương Húc quyết định tẩy tâm cách diện, một lần nữa đối đãi .

Đời này, hắn không muốn lại để cho phụ thân thất vọng, hắn muốn báo thù, hắn phải giúp phụ thân bước trên quyền lực Đỉnh Phong .

Đời này, hắn muốn trở thành Nhân Thượng Chi Nhân .

+ Ae Đọc Tích Cực Vote (9~10) ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

+ Tình trạng: Full

Ngày 1/3 sẽ đăng...