Truyện Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống (Kim Sắc Miên Thiêm)

Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống

Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống

Tác giả:
Kim Sắc Miên Thiêm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trùng sinh thu hoạch được trang bức hệ thống!
Mới nhất:
Chương 961: Một chỉ bại Ma Thần (2 tháng trước)

Đánh giá

7.5
Đã có 4 người đánh giá
Trùng sinh thu hoạch được trang bức hệ thống, từ đó một đường cuồng chảnh khốc huyễn điếu tạc thiên!

Tại trong thế giới của hắn, chỉ có một cái tôn chỉ, đánh trâu nhất người, ngâm đẹp nhất cô nàng.

Hắn liền là vì trang bức mà sống, một thân bức khí tung hoành đô thị, toàn bộ Địa Cầu đều có thể cảm nhận được, hắn một khi trang bức, 300 km không có một ngọn cỏ.

Phía trước cao năng báo động trước, có bức khí lan tràn, mời mang thật an toàn bộ!

Full~1kc