Truyện Trọng Sinh Tiên Tôn Là Bạn Gái (Xích Gian Huỳnh Hỏa)

Trọng Sinh Tiên Tôn Là Bạn Gái

Trọng Sinh Tiên Tôn Là Bạn Gái

Tác giả:
Xích Gian Huỳnh Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nhà ta thanh mai có điểm lạ
Mới nhất:
Chương 83: Tìm tới cửa á! (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Hạ Dịch phát hiện, nhà hàng xóm nữ nhi Sở Nhân có điểm lạ, ban đêm ra vào tiệm thuốc Đông y, sáng sớm công viên đánh trường quyền.

Trải qua theo dõi điều tra, hắn xác định một sự kiện:

Sở Nhân sợ là tại tu tiên!

Ngay tại hắn nghĩ đến, muốn sử dụng cái gì tư thế ôm lấy bắp đùi thời điểm, Sở Nhân đem hắn Kabe-don tại góc tường:

"Kiếp trước ta tu vi quá thấp, bất lực, đương thời ta Tiên Tôn trở về, nhất định bảo đảm ngươi vui cười không lo!"

"? ? ?"

Truyện mới của tác, gửi phân thân trước.....

Tác giả đã có 2 quyển hoàn thành [Mãn Cấp Tài Khoản Tại Dị Giới]------ [Bạn Gái Đều Nghĩ Đâm Chết Ta].