Truyện Trọng Sinh Ta Là Một Con Chuột (Huyễn Thương Ảnh)

Trọng Sinh Ta Là Một Con Chuột

Trọng Sinh Ta Là Một Con Chuột

Tác giả:
Huyễn Thương Ảnh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Biến thành 1 đầu hamster nhỏ..
Mới nhất:
Chương 330: Hải âu (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 23 người đánh giá
Trọng Sinh ta là một con chuột giới thiệu vắn tắt: ngoài ý muốn điện giật, sau khi tỉnh lại rồi lại phát hiện mình biến thành một con chuột rồi, hơn nữa còn là một con Manh Manh chuột hamster. Nhìn Lăng Phàm như thế nào, tiêu sái chuột sinh.

"Meow, lão đại, mau giúp ta đuổi theo nàng."

"Đã đến, đã đến."

"Hoàn Tử, nhanh, bày cái Manh Manh đát tư thế."

"Ta không dùng bày đi, ta toàn thân đều là manh điểm."
Link truyện :http://www.uukanshu.com/b/40729/