Truyện Trọng Sinh Quật Khởi 2009 (Nha thị ngụy quân tử)

Trọng Sinh Quật Khởi 2009

Trọng Sinh Quật Khởi 2009

Tác giả:
Nha thị ngụy quân tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tai nạn xe cộ
Mới nhất:
Chương 88: Bị thay đổi thế giới (thượng) (3 năm trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 6 người đánh giá
Một hồi tai nạn xe cộ, Lý Thanh Sơn trở lại chín năm trước.

Năm đó, Lý Thanh Sơn thi đậu thị trấn một khu nhà trọng điểm trung học.

Năm đó, cha mẹ gò má vẫn không có nếp nhăn.

Năm đó, cha mẹ tóc vẫn không có hoa râm.

Một lần nữa đã tới, là kế tục dọc theo sinh mệnh quỹ tích tiến lên, vẫn là đi ngược lên trên, bước ra một cái toàn con đường mới.