Truyện Trọng Sinh Làm Kiếm Thánh Tại Nhật Bản (Tiểu tốt không có qua sông)

Trọng Sinh Làm Kiếm Thánh Tại Nhật Bản

Trọng Sinh Làm Kiếm Thánh Tại Nhật Bản

Tác giả:
Tiểu tốt không có qua sông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương Tự người sắp chết
Mới nhất:
Chương 219: Khách không mời mà đến (2 năm trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 37 người đánh giá
Đây là một cái rất vui sướng người trùng sinh cố sự, không có gì đại thù đại oán, cũng không có gì kim thủ chỉ, làm người trùng sinh liền là hắn may mắn lớn nhất.

PS: main do trọng sinh nên linh hồn lực lớn hơn người bình thường, có thể nội thị cơ thể, từ đó cải tạo dần cơ thể để tìm sự trường sinh (*main ổn trọng nhưng cũng không yếu đuối, khi đã làm thì làm phải tuyệt, trảm thảo luôn) . Main luyện kiếm. Đặc biệt nhất là éo có thù ghét gì Nhật ở đây cả, main không ghét bên nào. Về gái thì mn cũng biết truyện của ta thì ....

+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://readslove.com/truyen-dang-boi/27446/

MisDax xuất phẩm, hố hay không chưa biết!!!!