Truyện Trọng sinh đô thị Tiên Tôn (Tả Thư Đích Lão Thư Trùng)

Trọng sinh đô thị Tiên Tôn

Trọng sinh đô thị Tiên Tôn

Tác giả:
Tả Thư Đích Lão Thư Trùng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Trọng sinh
Mới nhất:
Chương 1149 : Thiên Sơn Tuyết Lang cốc (1 tuần trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 4 người đánh giá
Mạc Trường Sinh bị thần bí hào quang căng nứt Nguyên Anh, Hồi Sinh đến hiện đại đô thị.

Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa, Đan Khí song tuyệt;

Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Liệt Thiên Kiếm điển, phong mang vô địch;

Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Luyện Thể thần công, nhục thân bất diệt;

Đời này, Mạc Trường Sinh thề muốn vấn đỉnh chư thiên vạn giới, nghịch thiên trường sinh!

Chư thiên vạn giới tại sao mà đến Tiên Thần Yêu Ma ai có thể trường sinh