Truyện Trọng Sinh Đô Thị Chi Tiên Giới Chí Tôn (Trần Tiểu Thảo L)

Trọng Sinh Đô Thị Chi Tiên Giới Chí Tôn

Trọng Sinh Đô Thị Chi Tiên Giới Chí Tôn

Tác giả:
Trần Tiểu Thảo L
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tần gia con rơi!
Mới nhất:
Chương 1269: Súc sinh đạo! (4 ngày trước)

Đánh giá

7.5
Đã có 17 người đánh giá
500 năm tu vi tại 99 trọng lôi kiếp dưới tan thành mây khói Tần Phàm trùng sinh kiếp trước đô thị!

Nhìn hắn như thế nào lấy vô địch chi thân cường thế đem chư thiên vạn giới ép tại dưới chân!

Phàm là phạm ta Tần Phàm thiên uy người, gần tất đồ, xa tất tru!Tình trạng : Đang ra.... 1000c

1 ngày =>50c

-Tặng 1 Kim Đậu +10c
-Tặng 1 NP + 1c
-Tặng Thất Thải Châu + 8c
-Tặng Kim Sa Châu + 10c
-Tặng Hỏa Tinh Châu + 5c
-Tặng Bố Cáo Lệnh + 100c