Truyện Trọng Sinh Đô Thị Chi Thiên Hạ Vô Song (Lữ Tâm Tăng)

Trọng Sinh Đô Thị Chi Thiên Hạ Vô Song

Trọng Sinh Đô Thị Chi Thiên Hạ Vô Song

Tác giả:
Lữ Tâm Tăng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Trọng Sinh
Mới nhất:
Chương 81 : Dưỡng Nhan Đan (1 tháng trước)

Đánh giá

Tu hành ngàn năm đạo quân, tại tìm kiếm Thượng Cổ Tiên Mộ trên đường, bị người vây công hãm hại, tự bạo Nguyên Thần đồng quy vu tận, lại không nghĩ rằng Trọng Sinh đã đến hiện đại đô thị, mà lại vừa thấy đại đạo quân đô thị tung hoành, từ một cá gia giáo lão sư bắt đầu, từng bước từng bước trở về Đỉnh phong!