Truyện Trọng Sinh Chi Vô Thượng Hệ Thống (Sơ kiến thì mô dạng)

Trọng Sinh Chi Vô Thượng Hệ Thống

Trọng Sinh Chi Vô Thượng Hệ Thống

Tác giả:
Sơ kiến thì mô dạng
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trọng sinh 2008
Mới nhất:
Chương 1121: Một môn ba quyển nguyên (đại kết cục) (2 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 33 người đánh giá
tại người bình thường sinh bên trong, phát sinh một kiện không tầm thường sự tình. Đây chính là kỳ ngộ, nắm chắc kỳ ngộ làm một cái không tầm thường người! Dương Tranh 26 tuổi điểu ti, bời vì cứu một cái tiểu nữ hài bị xe đụng chết, sau đó trọng sinh đến 1 trăm năm trước cũng chính là năm 2008, coi là đây chính là phúc lợi, ai biết sau cùng ngưu bức phúc lợi lại là. . .

ArchangeL xuất phẩm