Truyện Trọng Sinh Chi Vô Thượng Đế Vương (https://www.69shu.org/book/112615/)

Trọng Sinh Chi Vô Thượng Đế Vương

Trọng Sinh Chi Vô Thượng Đế Vương

Tác giả:
https://www.69shu.org/book/112615/
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống
Mới nhất:
Chương 1180: Lang Vương thần phục (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Trọng sinh song song thế giới, trở thành vua của một nước, dẫn dắt kỳ hạ văn thần võ tướng chinh phạt thiên hạ, nhất thống Trung Nguyên, rút thăm trúng thưởng đạt được khổng lồ quân đội, vô luận cỡ nào cường đại quốc gia cùng đối thủ, ở vô địch gót sắt dưới, đều đem hóa thành huyết cùng phế tích