Truyện Trọng Sinh Chi Toàn Dân Thiên Vương (Văn Hành Viễn)

Trọng Sinh Chi Toàn Dân Thiên Vương

Trọng Sinh Chi Toàn Dân Thiên Vương

Tác giả:
Văn Hành Viễn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trọng sinh
Mới nhất:
Chương 335: Phòng chiếu cùng dư luận (3 năm trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 6 người đánh giá
Từ ca sĩ thần tượng đến âm nhạc giáo phụ,

Từ màn ảnh bình hoa đến thế giới chi vương,

Trọng sinh lúc sau Dương Dương ở đi thông giải trí thiên vương bảo tọa trên đường bão táp tiến mạnh.