Truyện Trọng Sinh Chi Giả Thuyết Thiên Đế (Hóa Thập)

Trọng Sinh Chi Giả Thuyết Thiên Đế

Trọng Sinh Chi Giả Thuyết Thiên Đế

Tác giả:
Hóa Thập
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hỏng mất thế giới
Mới nhất:
Chương 461: Thiên Đế hàng lâm (đại kết cục) (5 ngày trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 19 người đánh giá
Dương Phong là Mạo Hiểm Vương, sáng lập một cái bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ bình dân thần thoại.

Diệt thế tai nạn hàng lâm, hiện thực thế giới cùng Hư Nghĩ Thế Giới dung hợp làm một thể, dần dần hình thành Tân Thế Giới.

Tám trăm năm phía sau, Dương Phong trọng sinh với tân sinh trên thế giới, bằng dựa vào ký ức cùng năng lực chính mình thành công nhậm chức là nhất đáng sợ duy nhất chức nghiệp ẩn. . .


Truyện mạt thế + võng du dung hợp.

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, full.