Truyện Trọng Sinh Chi Dưỡng Trư Đại Lão (Uyên Tương)

Trọng Sinh Chi Dưỡng Trư Đại Lão

Trọng Sinh Chi Dưỡng Trư Đại Lão

Tác giả:
Uyên Tương
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1. trư ông chủ
Mới nhất:
Chương 874 thế kỷ họp hằng năm (4 ) đại kết cục (bên trong ) (5 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 12 người đánh giá
Lưu Phi trọng sinh, hắn thu được một khoản dưỡng trư app.

Sau đó, hắn dưỡng trư cuộc đời bắt đầu rồi!

Sau đó, hắn giải thích cái gì gọi là đứng nơi đầu sóng ngọn gió có thể bay lên đến câu nói này