Truyện Trọng Nhiên (Khảo Ngư)

Trọng Nhiên

Trọng Nhiên

Tác giả:
Khảo Ngư
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thời gian không tan cuộc
Mới nhất:
Chương 136: Ta giống ngôi sao một dạng đã tới (hạ) (1 tuần trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 28 người đánh giá
Trình Nhiên sống lại ở cái này quen thuộc lại xa lạ thế giới. . . Trình Trình Giai Nhiên.

Quyển 1- Mộng hồi xuy giác liên doanh(tỉnh mộng lại nghe thấy quân doanh tiếng kèn vang lên liên miên) : tổng 61 chương.
Quyển 2 - Cung như phích lịch huyền kinh(cung tiễn như sấm sét, điếc tai rời dây cung): tổng 164 chương.
Quyển 3 - Loạn vân phi độ nhưng tòng dung(loạn mây bay qua vẫn thong dong): tổng 171 chương.
Quyển 4 - Thịnh niên bất trọng lai( Năm tốt không đến liên tục)


Tác giả định nghĩa nội dung: Nhiệt Huyết, Nhàn Nhã.