Truyện Trong Hạch Bạo Đi Ra Cường Giả (Thừa Phong Ngự Kiếm)

Trong Hạch Bạo Đi Ra Cường Giả

Trong Hạch Bạo Đi Ra Cường Giả

Tác giả:
Thừa Phong Ngự Kiếm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cầu Tiên
Mới nhất:
Chương 1040: Cường giả vô địch (2 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 50 người đánh giá