Truyện Trợ Quỷ Làm Vui Hệ Thống (Tả Đoạn Thủ)

Trợ Quỷ Làm Vui Hệ Thống

Trợ Quỷ Làm Vui Hệ Thống

Tác giả:
Tả Đoạn Thủ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Trợ quỷ làm vui hệ thống
Mới nhất:
Phiên ngoại 1 (1 tuần trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 1 người đánh giá
Cứu người bị lừa bịp, Trần Hạo ngửa mặt lên trời gào thét: Lão tử nếu là lại giúp người làm niềm vui, liền để sét đánh chết.

Leng keng: Trợ quỷ làm vui hệ thống khởi động.

...

Người có phiền não, quỷ có chấp niệm, phiền não có thể giải, chấp niệm khó tiêu.

Hành tẩu thế gian, cân bằng âm dương, chuyển vần, báo ứng xác đáng.