Truyện Trở Lại Vô Hạn (Ngã Đích Bối Ảnh Ngã Đích Quang)

Trở Lại Vô Hạn

Trở Lại Vô Hạn

Tác giả:
Ngã Đích Bối Ảnh Ngã Đích Quang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chuyện xưa bắt đầu đánh số một
Mới nhất:
Chương kết ôm ấp Tân Thế Giới (2 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 32 người đánh giá

Càn Thanh Cung trong, Ngao Bái Thi Thể lẳng lặng nằm ở Băng Lương trên mặt đất...

Đông Kinh đầu đường, Bát Thần trong cơn giận dữ hành hạ đến chết trước người qua đường, gầm thét nào đó tên của người...

Lan Nhược Tự đúng vậy, Niếp Tiểu Thiến thấp giọng nói hết cùng với ấm áp ôm ấp... .

... ... ... ...

Đây là một cái hữu quan đánh số 000 số 1 cố sự, đây thuộc Diệp Khai Truyền Thuyết.

Một năm kia từ Diệp Khai trở lại Vô Hạn Không Gian bắt đầu, tên của hắn chắc chắn vang tận mây xanh...