Truyện Trở Lại Sơn Câu Đi Làm Ruộng (Nhị Tử Tòng Chu)

Trở Lại Sơn Câu Đi Làm Ruộng

Trở Lại Sơn Câu Đi Làm Ruộng

Tác giả:
Nhị Tử Tòng Chu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Từ chức
Mới nhất:
Chương 36: Luận lan (4 tuần trước)

Đánh giá

Văn án một:

Bị Trùng Khánh thành phố phần mềm dẫn đường bức bách thành chó! Chỉ có đi về nhà làm ruộng! Trồng cây, nuôi cá, dắt chó, bồi lan, xuống sông, chạy sơn. . . Tại trong hốc núi cũng có thể chơi ra nhiều màu nhân sinh!

Văn án hai:

Hồi lĩnh tân vân nhận vũ ngân,

Đáo khê lão diệp khiển ô thôn.

Sơn mai lãnh triệt sơ hương tịch,

Câu lý yêu nùng loạn tuyết trần.

Khứ tẫn viễn sơn tùy liễu nhật,

Chủng khai tân cúc đãi từ hồn.

Điền trung tử mạch kim hà tuế,

Dã vấn đào khê tị thế nhân?

Văn án ba: Tốt a kỳ thật không biết viết văn án. . .