Truyện Trở Lại Cửu Cửu (Chín Mươi Dặm Đường)

Trở Lại Cửu Cửu

Trở Lại Cửu Cửu

Tác giả:
Chín Mươi Dặm Đường
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Trở Lại Năm 1999
Mới nhất:
Chương 25 : Phát triển (1 năm trước)

Đánh giá

Ngoài ý muốn trở lại năm 1999

Gây dựng sự nghiệp? Khoa học kỹ thuật? Âm nhạc? Điện ảnh?

Những thứ này cũng không trọng yếu!

Trọng yếu là.
"Nghĩ tới ta Lâm Thị tập đoàn chủ tịch HĐQT, mấy chục tỉ tài sản. Vốn nên ở nước ngoài nói chuyện làm ăn, không nghĩ tới tỉnh dậy, lại trở lại 20 năm trước."
Chẳng lẻ lão Thiên có ý định gì cho ta trùng sinh lại vào một thế giới song song với thế giới cũ.
Bây giờ ta sẽ làm gì đây ? Có lẽ kiếp này hắn sẽ không giống như kiếp trước, hắn sẽ oanh oanh liệt liệt tạo lên 1 cuộc đời mới và đầy truyền kỳ hơn kiếp trước.