Truyện Triệu Hoán Vô Địch (Hà Phi Song Giáp)

Triệu Hoán Vô Địch

Triệu Hoán Vô Địch

Tác giả:
Hà Phi Song Giáp
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Quay về 15 tuổi!
Mới nhất:
Chương 592:: Thiên địa thanh âm! (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 10 người đánh giá
Các vị thân yêu đối thủ, đời trước ta dùng cố gắng cùng thiên phú chiến thắng các ngươi, ta biết chiếm hết tiên cơ của các ngươi để cho ta một đường nghịch tập, trong lòng khẳng định vô cùng khó chịu, ta cam đoan đời này sẽ không bao giờ lại!

Đời này ta quyết định đổi một tư thế, toàn trình nằm thắng các ngươi!

Đẳng cấp:
-Hắc Thiết cấp: 10-100
- Thanh Đồng cấp: 100- 1000.
Đăng cấp tu luyện: tiêu chuẩn cấp(10), Tinh Anh cấp(100), Quán Quân cấp(1000), Vương Giả cấp(10k) cùng với Truyện Kỳ cấp(100k)
Hà Phi Song Giáp sách mới, cùng tác Triệu Hoán Vạn Tuế