Truyện Tri Thức: Sức Mạnh Quyền Năng

Tri Thức: Sức Mạnh Quyền Năng

Tri Thức: Sức Mạnh Quyền Năng

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Trong vũ trụ luôn chứa bao điều huyền bí, sinh vật luôn tìm cho mình hướng đi dù chưa biết có thành công hay không. Tu chân, ma pháp và siêu năng lực huyền bí mà trên Trái Đất luôn nghiên cứu chúng bằng khoa học. Và đến lúc mọi thứ cân bằng bị phá vỡ... điều gì đã xảy ra?