Truyện Tri Thức Của Ta Có Thể Bán Ra Tiền (Ngã Khát Vọng Lực Lượng)

Tri Thức Của Ta Có Thể Bán Ra Tiền

Tri Thức Của Ta Có Thể Bán Ra Tiền

Tác giả:
Ngã Khát Vọng Lực Lượng
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Có thể bán lấy tiền trò chơi tri thức
Mới nhất:
Chương 133. Kết cục (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 1 người đánh giá
Có một ngày, Phan An phát hiện bán đi thân thể của chính mình có thể đổi tiền, thế là tân thế giới cửa lớn liền như vậy mở ra.

Đây là một cái đường không về! Phan An càng đi càng xa.....

Nguyên danh (thân thể của ta có thể bán ra tiền), sách này tên mới là hạt nhân.