Truyện Trên Người Ta Có Con Rồng (Hương Lạt Tiểu Long Hà)

Trên Người Ta Có Con Rồng

Trên Người Ta Có Con Rồng

Tác giả:
Hương Lạt Tiểu Long Hà
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta là vương giả! Sao ở dưới người?!
Mới nhất:
Chương 1381: Phiên ngoại (2) (3 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 3 người đánh giá
Một đời Thiên Giới đế sư, lại về học cấp ba thời đại, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện hắn trên người nhiều hơn một con rồng...

Khi ngươi còn rất nhỏ yếu thời gian, đối mặt ức hiếp, ngươi là sẽ liều mạng phản kháng vẫn là thuận theo? Đời trước, hắn thuận theo, nhưng này một đời...

Phong lưu đế sư ngang dọc đô thị, xoay tay lật mây trở tay lật mưa, trong lòng chấp niệm chỉ có một:

Ta là vương giả, sao ở dưới người?!