Truyện Tranh Bá Tam Quốc (Biệt Bộ Đại Ti Mã)

Tranh Bá Tam Quốc

Tranh Bá Tam Quốc

Tác giả:
Biệt Bộ Đại Ti Mã
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Hắc Sơn mưa lớn
Mới nhất:
Chương 39: rút ra Kỳ (3 tuần trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 40 người đánh giá

Giới thiệu tóm tắt: Chuyển kiếp Tam Quốc, lấy Ký Châu làm hòn đá tảng, nặng thu Hà Bắc nhân tài. Điền Phong Tự Thụ, mưu sĩ là dùng; Quách Gia Trương Cáp, không nữa chúc Tào. Triệu Vân làm sao có thể từ Lưu Bị, Chân Mật không phải là Viên Hi thê! Chiến đấu Công Tôn, diệt lỗ tai to, đảo Duyện Châu, xuất quan trung, đạp bằng Giang Đông, kiếm hướng tới, thùy dữ tranh phong? Vương Đồ Bá Nghiệp, đàm tiếu trong tiếng!