Truyện Trần Đạo Hữu, Mời Ngươi Cách Xa Ta Một Chút Được Không (Ba Ba Vô Địch)

Trần Đạo Hữu, Mời Ngươi Cách Xa Ta Một Chút Được Không

Trần Đạo Hữu, Mời Ngươi Cách Xa Ta Một Chút Được Không

Tác giả:
Ba Ba Vô Địch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cái này Kim Thủ Chỉ điều kiện hà khắc
Mới nhất:
Chương 228: Bị cướp (2 ngày trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 7 người đánh giá
Trần Thiếu Tiệp thu hoạch được hệ thống này sau ——

Dùng khá là hình tượng ví von đến thuyết minh, hắn liền là cái quệt miễn phí WiFi, muốn lên mạng, nhất định phải hướng về WiFi ngọn nguồn quệt.

Miễn phí WiFi tín hiệu đối kết nối khoảng cách có quá cao hạn chế, không thể cách quá xa.

Bởi vậy ——

Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự.