Truyện Trân Bảo

Trân Bảo

Trân Bảo

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Tác phẩm giới thiệu vắn tắt: Trân bảo, không hề chỉ cực hạn tại kỳ trân dị bảo, thượng cổ Thần khí vân vân, người khác nhau định nghĩa cũng khác biệt, ta đem thuyết minh mỗi người bẩm sinh liền sẽ có cái kia thiết thiết thực thực thuộc về mình trân bảo.