Truyện Trái Đất Không Phải là Tròn (Dầu Sĩ)

Trái Đất Không Phải là Tròn

Trái Đất Không Phải là Tròn

Tác giả:
Dầu Sĩ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trái Đất không phải là tròn?
Mới nhất:
Chương 10: Xin chỉ giáo! (2 năm trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 2 người đánh giá
Trái đất không phải tròn, cái gì ta đã từng đọc rất nhiều sách đừng gạt ta
Trái đất không phải tròn càng là to lớn hơn nữa càng mênh mông hơn nhiều nhân loại hơn nữa.
Cái gì đây là trái đất sao!
Từ nay , mian quyết tâm đi tìm chứng minh xem " thật ra trái đất tròn hay méo"