Truyện Tốt Nhất Con Rể (Lâm Vũ Giang Nhan)

Tốt Nhất Con Rể

Tốt Nhất Con Rể

Tác giả:
Lâm Vũ Giang Nhan
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Mắt thấy mình bị hoả táng
Mới nhất:
Chương 1602: Đáp ứng ngươi làm được (1 giờ trước)

Đánh giá

7.2
Đã có 28 người đánh giá
Người khi chết sau đó sẽ có ý thức sao? Sẽ, bởi vì ta trải qua. Trên thế giới này thật có quỷ sao? Có, bởi vì, ta chính là. Mượn thể trọng sinh về sau, phát hiện hắn có một cái đẹp đến ngạt thở lão bà, ngủ, hay là không ngủ?