Truyện Tối Cường Y Thánh (Tả Nhĩ Tư Niệm)

Tối Cường Y Thánh

Tối Cường Y Thánh

Tác giả:
Tả Nhĩ Tư Niệm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giúp ngươi bài bài khí
Mới nhất:
Chương 3727: Muốn cùng hắn hỗn (15 phút trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 7 người đánh giá
Mang theo một thân thông thiên bản lĩnh hung hăng trở về.

Biết chữa bệnh, biết đoán mệnh, biết chế thuốc, biết bày trận, biết luyện phù. . .

"Phía trên thế giới này không có ta không làm nổi sự tình!". Trầm Phong.