Truyện Tối Cường Xuyên Việt Giả (Tiểu 2 ngốc)

Tối Cường Xuyên Việt Giả

Tối Cường Xuyên Việt Giả

Tác giả:
Tiểu 2 ngốc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta là Lữ Bố! Quân dưới quyền một cái tiểu tạp binh
Mới nhất:
Chương 149: Giải quyết tốt hậu quả (2 năm trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 50 người đánh giá