Truyện Tối Cường Vạn Năng Hệ Thống (Ichigo20)

Tối Cường Vạn Năng Hệ Thống

Tối Cường Vạn Năng Hệ Thống

Tác giả:
Ichigo20
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cơ duyên đến rồi
Mới nhất:
Chương 3: Ngưu Bức Hệ Thống (3 tuần trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá
Địa cầu siêu cấp cường giả một trong tu vi đạt đến Đại Thừa cấp bậc nhưng đã là cực hạn lại được hệ thống lựa chọn bắt đầu du hí chư thiên thế giới.