Truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị (Chư Cát Đấu Ngọa Long)

Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Tác giả:
Chư Cát Đấu Ngọa Long
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiên Đế trọng sinh
Mới nhất:
Chương 199: Tửu Thôn Đồng Tử (1 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 17 người đánh giá
Chiến Thiên Tiên Đế, trọng sinh giáo viên.

Chán nản thanh niên, bán mình cầu học.

Học Tỷ Học Muội, tranh nhau theo đuổi.

Đêm nay một vạn, đêm mai năm ngàn.

Chiến Thiên Tiên Đế: Học Tỷ Học Tỷ, ban đêm ta liền là của ngươi người,

Chỉ cần cùng ta Song Tu, đến ngày mai, ngươi liền sẽ học được Tuyệt Thế Võ Công!

Mỹ nữ Học Tỷ: Hừ, chiến Thiên tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không gạt ta đi!

truyện max hài và bựa.

Cầu Đánh giá vote 9-10
link bàn luận http://forum.readslove.com/showthread.php?t=869