Truyện Tối Cường Thám Trưởng (Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán)

Tối Cường Thám Trưởng

Tối Cường Thám Trưởng

Tác giả:
Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Cường thủ hào đoạt
Mới nhất:
Chương 50.2: Kháng chiến thắng lợi 2 (1 tháng trước)

Đánh giá

Thân là phòng tuần bộ thám trưởng, tra án là thám trưởng Cố Hoàn Vũ bản chức làm việc. Có thể sinh hoạt cứ thế đem hắn bức thành mười hạng toàn năng, nuôi bé con dưỡng lão bà còn phải nuôi đồng sự.

Hết lần này tới lần khác lão bà đơn thuần lương thiện, là cái giả, oa nhi nhóm cổ linh tinh quái, chỉ là đệ đệ muội muội, trong đó hai cái còn không phải ruột thịt. Đồng sự? Tất cả đều là nhựa plastic đồng sự, còn không phải không nuôi.

Mỗi lần nghĩ tới những thứ này sự tình, Cố Hoàn Vũ liền muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lão thiên gia đối với hắn thật tốt, tốt hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, còn phải làm bộ kiên cường.

Nhìn văn chỉ nam: Thế kỷ trước ba bốn mươi niên đại, nam nhân vật nữ chính đơn thuần hư cấu

Bài này xin miễn tham khảo, đạo văn, tan ngạnh, đổi thành đồng nhân, tham khảo đạo văn tan ngạnh đổi thành đồng nhân tất cứu

Hoàn tất văn:

« mẹ kế (xuyên qua) »

« Thái Tử phi bề bộn nhiều việc »

« một đầu Tứ Gia hai bánh phúc tấn »

Nội dung nhãn hiệu: Dân quốc cũ ảnh dị năng sảng văn niên đại văn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Cố Hoàn Vũ, Đường Tam Thủy ┃ vai phụ: Tăng Văn Khê, Bối Lâm, Cố Thanh Vũ, Cố Tường Vũ, Cố Thiên Vũ ┃ cái khác: Bảo vệ quốc gia, dân quốc