Truyện Tối Cường Phản Phái Kiếm Thần (Phiêu Linh Huyễn)

Tối Cường Phản Phái Kiếm Thần

Tối Cường Phản Phái Kiếm Thần

Tác giả:
Phiêu Linh Huyễn
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngân Xà lão ma
Mới nhất:
Chương 432: Vậy liền để bọn hắn chờ lấy tốt (6 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 5 người đánh giá
Ta thiên sinh liền là nhân vật phản diện

Có thể là nhân vật phản diện sinh ra liền nên chết sao?

Nếu như ông trời chú định, ta muốn làm một cái nhân vật phản diện

Ta đây liền dùng trong tay kiếm, giết ra một cái tối cường nhân vật phản diện!

-Cảnh giới: Phàm Thai, Cảm Giác, Tọa Vong, Bàn Sơn, Ngự Không, Phá Hư, Hợp Đạo...

Phiêu Linh Huyễn sách mới, cùng tác: Thái Thượng Kiếm Tôn cùng Thái Cổ Kiếm Thần.