Truyện Tối Cường Nông Dân Hệ Thống (Tích Thì Vũ Cửu Thiên)

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Tác giả:
Tích Thì Vũ Cửu Thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lâm gia Tam Thiếu
Mới nhất:
Chương 1920: Tân hành trình (đại kết cục) (7 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 96 người đánh giá
Hoa Hoa đại thiếu Lâm Lãng, bị nữ hài đập phá đầu sau, ngẫu nhiên đạt được mạnh nhất nông dân hệ thống, muốn hắn làm mạnh nhất nông dân."Thượng cổ tiên dân, Chí Thánh Tam Hoàng Ngũ Đế, đều là nông dân xuất thân, ngươi cảm thấy nông dân có mạnh hay không!" "Thượng cổ tiên dân, bao nhiêu khởi nghĩa vũ trang giả, xưng vương xưng bá, ngươi đến cường thân kiện thể!" "Thượng cổ tiên dân, chính mình khai hoang, ngươi đến sẽ tìm mạch thuật!" "Thượng cổ tiên dân, nhiễm bệnh chính mình trị liệu, ngươi đến hội y thuật!" "Được được, ta biết rồi. Ta học! Mục tiêu của ta chính là đem hạt giống tung khắp cả tinh không, làm dưới bầu trời mạnh nhất nông dân!"
Nông dân hội công nghệ cao, hội võ thuật ai cũng không cản được :D