Truyện Tối Cường Ngự Thú (Tuần Du Thư Sinh)

Tối Cường Ngự Thú

Tối Cường Ngự Thú

Tác giả:
Tuần Du Thư Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Làm ta ngự thú đi
Mới nhất:
Chương 336: Trước khi đi chuẩn bị (7 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 18 người đánh giá
Bắt đầu một con gà?

Ngươi phát hiện hệ thống có thể đem gà tiến hóa thành Tam Túc Kim Ô!

Về sau ngươi phát hiện, ngươi còn có thể ký kết càng nhiều sủng vật vì mình ngự thú.

Thế là, ngươi khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm!

Về sau, ngươi phát hiện, thế giới này cũng không đơn giản, quỷ quái hoành hành, yêu ma mọc thành bụi!