Truyện Tối Cường Hoàng Đạo Hệ Thống (Đông Phương Lâm)

Tối Cường Hoàng Đạo Hệ Thống

Tối Cường Hoàng Đạo Hệ Thống

Tác giả:
Đông Phương Lâm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Triệu hoán
Mới nhất:
Chương 65: Long Hán thần phục (2 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 28 người đánh giá
Mạnh nhất Hoàng Đạo Hệ Thống.

Thánh Nhân làm Tam Công, Đạo Tổ vì Quốc sư, thế nào? Ta xem hành.

Cái gì? Ngươi hỏi ta Tôn Ngộ Không có thể đương cái gì quan?

Qua loa đại khái làm Tiên phong đi.

Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có, thả xem Cơ Hạo như thế nào dùng Hoàng Đạo Hệ Thống chinh phục một cái không giống nhau Tiên Hiệp Thế Giới.

Ps: Tối Cường Hoàng Đạo Hệ Thống vốn nguyên tên là Tối Cường Hoàng Đạo Hệ Thống Chi Triệu Hoán Chư Thần, nhưng vì tên quá dài nên lược bớt phần sau.