Truyện Tối Cường Đỗi Người Ý Niệm Trong Đầu (Phương Đông Phi Long)

Tối Cường Đỗi Người Ý Niệm Trong Đầu

Tối Cường Đỗi Người Ý Niệm Trong Đầu

Tác giả:
Phương Đông Phi Long
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xinh đẹp Mummy xinh đẹp tỷ tỷ
Mới nhất:
Chương 3: Hoa quỳnh 1 Hiện phá thành mảnh nhỏ (2 năm trước)

Đánh giá

Đỗi: Thiểm Tây Quan Trung Phương Ngôn là đúng đụng, va chạm;
Hà Nam Phương Ngôn là thu thập ý tứ ( Nói chuyện là phê bình, động thủ là sửa chữa );
Trùng Khánh lời, Tứ Xuyên lời thì là đồng quy vu tận.
Cuộc đời của Tô Dịch tín điều rất đơn giản: Xem ai khó chịu liền khai mở đỗi.