Truyện Tối Cường Bại Gia Hệ Thống (Tiền thần)

Tối Cường Bại Gia Hệ Thống

Tối Cường Bại Gia Hệ Thống

Tác giả:
Tiền thần
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: tội phạm đang bị cải tạo nhi tử
Mới nhất:
Chương kết đại đoàn viên! (3 tháng trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 22 người đánh giá
Trên trời hạ xuống đại bại gia hệ thống , từ đây Lâm Xuyên sinh hoạt bắt đầu long trời lở đất.

p/s: truyện này đọc yêu cầu kiên nhẫn dễ bị người bỏ, không khuyến khích mọi người đọc xong chửi cvt. bởi vì chính mình đọc cũng muốn chửi thằng main là não tàn, thế nhưng được nhiều lúc hệ thống buff bá đến cơ hội lật bàn, gì đó như bất tử thân, hơn người một bậc... các hiệu ứng đánh không chết luôn cao hơn người 10% sức chiến đấu.... và main vô sỉ ham tiền. Cuối cùng điều quan trọng nhắc lại: không nên chửi cvt dưới mọi hình thức :3