Truyện Tối Chung Tín Ngưỡng (Hắc Tịch)

Tối Chung Tín Ngưỡng

Tối Chung Tín Ngưỡng

Tác giả:
Hắc Tịch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: nửa đêm tế điện, Thánh ngục chi môn
Mới nhất:
Chương 26: mẹ hóa cùng sống lại (1 tháng trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 7 người đánh giá

Mang theo 666 danh tín đồ thành tín nhất tín ngưỡng lực, Lý Lâm đi tới vô hạn thế giới.
Nơi này không có bao nhiêu trí gần yêu, cũng không có khí phách nhộn nhạo, càng không có quấn quýt si mê rối rắm, chỉ có tiêu sái thong dong mỉm cười đối mặt hết thảy. Cơ thể sống giải phẫu thuật tách rời BOSS, thánh khiết chi hỏa truyền bá tín ngưỡng...
Thiện cùng ác, mỹ cùng xấu, cường cùng nhược...
Này trong đó có cái gì bản chất khác nhau sao?
Nếu còn thật sự trong lời nói...
Ngươi liền thua! ! !